Helse og omsorg

  • Styrke grunnbemanninga i omsorgssektoren
  • Samarbeide med tilsette om aktuelle tiltak
  • Eit godt samarbeid mellom pårørande og kommunen