Kultur og idrett

  • Støtte opp om dugnadsbasert kultur- og idrettsaktivitet.
  • Arbeide for varierte tilbod til ulike interesse- og aldersgrupper.
  • Utvide verksemda til frivillig sentralen