Næringsliv

  • Det må vere gode vilkår både for etablering og vekst for verksemder i kommunen.
  • Bidra til eit mangfaldig, sunt og lønsamt næringsliv, og der igjennom få inntekter for kommunen
  • Bidra til rammevilkår for at lokale bedrifter kan skaffe næringstomter