Personalpolitikk og administrasjon

  • Gjennomgå kommuneadministrasjonen med tanke på effektivisering,
  • Få like forhold for ulike personalgrupper utvikla program for utvikling og oppdatering av personell