Program

Skule og barnehage
Ha ein ungdomsskule i kommunen
Les meir
Helse og omsorg
Styrke grunnbemanninga i omsorgssektoren
Les meir
Kultur og idrett
Støtte opp om dugnadsbasert kultur- og idrettsaktivitet
Les meir
Kyrkje
Sikre godt stell av kyrkjegardane
Les meir
Næringsliv
Det må vere gode vilkår både for etablering og vekst for verksemder i kommunen
Les meir
Personalpolitikk og administrasjon
Gjennomgå kommuneadministrasjonen med tanke på effektivisering
Les meir
Infrastruktur og planlegging
Planlegge bustadområde med sikte på variere bustadtypar
Les meir