Nytt

Nytt
Siste nytt fra Tverrpolitisk liste for Giske
BEHOV FOR NY KURS
Det er flott å bo i Giske.  Mangslungen natur og nærhet til by, sammen med et tjenestetilbud som for de fleste er bra, gjør det godt og enkelt å bo i kommunen.  Befolkningsøkningen har imidlertid vært betydelig i mange år, og innbyggertallet passerer i disse dager 8000.  Den sterke økningen, særlig de siste 8 – 10 årene, har bydd på store utfordringer, noen av dem større enn det kommunen har klart å løse godt nok. 
Les meir
Tverrpolitisk liste for Giske
Ved kommunevalet i haust blir det ein tilvekst til partilistene.
Les meir